Parama ž.ū. produktų perdirbimui ir verslo pradžiai. Kvietimai teikti paraiškas iki liepos 24 d.