Kvietimai teikti paraiškas (iki liepos 24 d.). Parama ž.ū. produktų perdirbimui ir verslo pradžiai (Kvietimų projektai)