Sausio 29-31 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis