Rugsėjo 17-20 d. šaukiamas VVG valdybos virtualus posėdis