ŠAUKIAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) IR VVG VALDYBOS POSĖDIS