Paraiškos ekonominės veiklos pradžiai bus renkamos vėliau (NMA)