Įsigaliojo nauja VVG pateiktų projektų vertinimo tvarka