Vietos veiklos grupėms pristatyta vietos projektų vertinimo tvarka