Šaukiami vietos projektų atrankos komitetų (PAK) posėdžiai