Šaukiamas vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis