Balandžio 19 d. šaukiamas visuotinis VVG narių ir valdybos susirinkimas