Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 2017 m. apžvalga