Visuotiniame narių susirinkime apsvarstyta VPS tema ir priemonės