Šaukiami vietos projektų atrankos komitetų (PAK) posėdžiai

  • 2018-10-04
VVG Valdybos pirmininko pavedimu 2018 m. spalio 11 d. (ketvirtadienį) 16.00 val. ir 16.30 val. šaukiami vietos projektų atrankos posėdžiai. Posėdžiai vyks Panevėžio rajono vietos veiklos grupės biure adresu J. Žemgulio g. 46 (106).   Projektų atrankos komiteto Nr. 4-1 posėdžio darbotvarkė: (Posėdžio pradžia 16.00 val.) 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. […]
Skaityti Daugiau
 

RUGSĖJO 12 -14 D. VVG VALDYBOS VIRTUALUS POSĖDIS

  • 2018-09-10
2018 m. rugsėjo 12 – 14 d. šaukiamas Panevėžio rajono vietos veiklos grupės virtualus valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo. 2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal VPS II prioriteto „Kaimo atnaujinimas, savitumo puoselėjimas ir vietos gyventojų kompetencijų didinimas“ priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ (Nr. […]
Skaityti Daugiau
 

Susitikimas su Biržų rajono VVG

  • 2018-06-18
Birželio 14 d. Panevėžio rajono VVG administracijos darbuotojai susitikimo su Biržų rajono VVG kolektyvų. Susitikimo metu buvo aptartos abiejų VVG bendradarbiavimo galimybės inicijuojant tarpteritorinio bendradarbiavimo projektus. Buvo diskutuojama apie teritorinio bendradarbiavimo projektų sąlygas ir įgyvendinimo taisyklių reikalavimus. Susitikimo metu daugiausia dėmesio buvo skirta teritorinio bendradarbiavimo projektų idėjoms. Nuo rugsėjo 17 d.  Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus […]
Skaityti Daugiau
 

Šaukimas VVG Valdybos susirinkimas

  • 2018-06-08
2018 m. birželio 13 d. (trečiadienį) 16.00 val. šaukiamas Panevėžio rajono vietos veiklos grupės valdybos susirinkimas. Susirinkimas vyks Panevėžio rajono savivaldybės posėdžių salėje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys). Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl darbuotojų darbo sutarčių. 2. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigos. 3. Einamieji klausimai.
Skaityti Daugiau
 

Šaukiamas vietos projektų atrankos komiteto (PAK) posėdis

  • 2018-06-08
VVG Valdybos pirmininkės E. Stanienės pavedimu 2018 m. birželio 13 d. (trečiadienį) 15.30 val. šaukiamas vietos projektų atrankos posėdis. Posėdis vyks Panevėžio rajono savivaldybės posėdžių salėje, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.   Posėdžio darbotvarkė: 1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo. 2. Paprasto kaimo vietovių kvietimo teikti vietos projektus Nr. 3 vietos […]
Skaityti Daugiau
 

ES Baltijos jūros regiono strategija ir jos galimybės vietos veiklos grupėms

  • 2018-05-29
Panevėžio rajono vietos veiklos grupės darbuotojai gegužės 28 d. Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre Vilniuje dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotame seminare-konferencijoje „ES Baltijos jūros regiono strategija ir jos galimybės vietos veiklos grupėms“. Renginio tikslas – artimiau susipažinti su ES Baltijos jūros regiono strategija (toliau – ES BJRS), darniu vystymųsi, bioekonomika ir BJRS vadovaujančiųjų institucijų tinklu. […]
Skaityti Daugiau
 

Seminaras „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė.“

  • 2018-05-21
Panevėžio regiono VVG administracijos darbuotojai gegužės 14 d. dalyvavo Utenos rajono VVG patalpose vykusiame seminare „Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė“, kurį organizavo Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamentas. Seminarą vedė Kaimo plėtros departamento alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Javičienė. Seminare dalyvavo daugiau negu 20 atstovų iš Utenos, Pasvalio, Rokiškio, Panevėžio, […]
Skaityti Daugiau
 

Įvyko VVG narių visuotinis susirinkimas

  • 2018-04-20
2018-04-19 įvyko Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis pasveikino susirinkusius VVG narius. Meras džiaugėsi aktyvia VVG veikla ir pasirašytomis pirmomis vietos projektų vykdymo sutartimis pagal šiuo metu įgyvendinamos Panevėžio rajono 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategijos priemones. Būdamas Lietuvos LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės narys, meras […]
Skaityti Daugiau
 

Balandžio 19 d. šaukiamas visuotinis VVG narių ir valdybos susirinkimas

  • 2018-04-11
2018 m. balandžio 19 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. šaukiamas Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Panevėžio mokslo ir technologijų parko (J. Žemgulio g. 46, Panevėžys) konferencijų salėje, II a. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Dėl Panevėžio rajono vietos veiklos grupės 2017 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo. 2. Dėl Panevėžio rajono 2016-2023 metų vietos plėtros […]
Skaityti Daugiau